CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN SAU ĐÂY ĐÃ NHIỆT TÌNH ỦNG HỘ:

GVCN & TT lớp 6a9-THCS LTV: 400 000 đ; Văn Phòng Phẩm cô Nguyễn Thu-Tổ 6 KP8 Chơn Thành: 500 000 đ; Cô Kim-THCS LTV: 200 000đ; Cô Nguyệt-THCS LTV: 100 000 đ; Cô Dung-THCS LTV: 100 000 đ;Gia đình cô Hải Yến-THCS LTV: 200 000 đ; Cô Trừ GV THCS LTV: 200 000 đ; Phạm Hồng Sơn PH em Phạm Phú Sỹ 9a7 THCS LTV: 200 000 đ; Cô Vân GV THCS LTV: 200 000 đ; PH em Thúy Vy 7a9 THCS LTV: 200 000 đ; Thầy (cô): Hữu Dũng-Tâm THCS LTV: 500 000 đ; Vé vận động các lớp: 3 200 000 đ; Chi bộ - BGH THCS LTV: 300 000 đ; Gia đình cô Hằng – THCS LTV: 200 000 đ; Gia đình chú Trung – P.BT Đảng Ủy Thị Trấn: 200 000 đ; Gia đình Thầy (cô) Phi Hùng – Nguyễn Yến: 200 000 đ; Quảng cáo Minh Hùng: 500 000 đ; BCH Công Đoàn – THCS LTV: 300 000 đ; Gia Đình Thầy Tuyển-THCS LTV: 200 000 đ; Gia đình Thầy Diễn-THCS LTV: 100 000 đ; Gia đình Thầy (cô): Quang Thành-THCS LTV: 200 000 đ; Gia đình Cô Đào-THCS LTV: 200 000 đ; Gia Đình Thầy Trực-THCS LTV: 200 000đ; Lớp 9a7-THCS LTV: 300 000 đ; Gia đình Thầy Hưng-Cô Tú: 200 000 đ; Gia đình cô Vân Anh-THCS LTV: 100 000 đ; Thầy Thành (Điện nước THCS LTV): 200 000 đ; Nhà Thiếu Nhi H.Chơn Thành: 300 000 đ; BCH Đoàn TT Chơn Thành: 200 000 đ; PHHS em Khôi 7a9-em Trúc 6a1 THCS LTV: 200 000 đ; PH em Bùi Minh Quang 7a9 THCS LTV: 200 000 đ; Cửa Hàng Thúy Hồng-PH em Kim Ngân 7a9 THCS LTV: 200 000 đ; Chi Đoàn Trường THCS LTV: 100 000 đ; Yamaha Thành Công-PH em Hồng Phúc 7a9 THCS LTV: 500 000 đ; PH em Trúc Linh 7a3 THCS LTV: 200 000 đ; PH em Tú Vy 7a7 THCS LTV: 200 000 đ; Gia đình Cô Linh-THCS LTV: 200 000 đ; GVCN & TT Lớp 6a5 THCS LTV: 200 000 đ; Gia đình Cô Giang Thủy THCS LTV: 200 000 đ; PH em Phương 6a3 THCS LTV: 100 000đ;

TỔNG SỐ TIỀN ỦNG HỘ HIỆN TẠI LÀ: 11 200 000